HOME PARTNERS MUSEUMS IN ROUSSE CONTACTSHOME

Добре дошли на сайта на ПРИЯТЕЛИ НА МУЗЕЯ РУСЕ.

 

Ние сме неправителствена организация, създадена през 2009 г. с решение 19 от 23.02.2009 г. на Русенски окръжен съд по ф.д.3/2009.

 

ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО:

  • Да допринася за утвърждаване на музея като място за срещи, забавления и общуване;
  • Да подкрепя инициативите на музеите в Русе и региона, директно или индиректно (вкл.и с финансова подкрепа);
  • Да насърчава изучаването, представянето, разпространението и опазването на наследството в неговите разнообразни форми и културните продукти, които го съдържат;
  • Да обогатява визиите в търсене на местните идентичности на Русе и региона;
  • Да подпомага на музея за увеличаване на движимото и недвижимото имущество, както и неговото ефективно стопанисване и целесъобразно използване;
  • Да извършва на допълнителни дейности, подпомагащи изпълнението на задачите на сдружението.

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА СДРУЖЕНИЕТО:

  • Поощряване достъпа на публиките в музея, осъществяване на съвместна дейност със сродни институции, работа по проекти, организиране на срещи, дискусии, кръгли маси, осъществяване на подкрепа при провеждане на конференции, семинари, проекти в областта на археологията, етнологията, историята, изкуството, естествената история, както и сътрудничество по отношение на други инициативи, отнасящи се до изложби, експозиции, културни продукти и т.н.; осъществяване и на други дейности, които отговарят на целите на Сдружението и са в съответствие с българското законодателство.