НАЧАЛО ПАРТНЬОРИ РУСЕНСКИ МУЗЕИ КОНТАКТИНАШИТЕ ПРОЕКТИ

24 . 06
2013
Проект "Иновативно представяне на екологични теми в музейна среда"
« Назад към НАШИТЕ ПРОЕКТИ

Проектът "Иновативно представяне на екологични теми в музейна среда" бе одобрен за финансиране по Дарителска програма Загорка Зелен фонд.

Описание на проекта

Целта е да се популяризира и повиши сред широката общественост познанието по проблемите на околната среда чрез методите на интерактивната игра и се формира гражданска позиция за участие при вземане на решения.

Дейностите по проекта включват разработване на игра за тъчскрийн (touch screen), която да бъде разработена специално за Регионален исторически музей – Стара Загора и представена в три модула: „Рециклирането и рационално използване на ресурсите“, „Въздухът и как го пазим чист“, „Урбанизация, зелени системи и синантропни животински видове“.

Чрез създадената игра ще се предостави лесна и достъпна информация относно рационалното използване на ресурсите, разделното събиране на отпадъци, участието на гражданското общество във вземане на решения по проблеми на опазването на околната среда. До създаване на играта уредниците от Русенския исторически музей ще представят в Регионален исторически музей – Стара Загора четири презентации по проблемите на околната среда.

Целева група:

Широката общественост е главният ползвател на продуктите на проекта. Позиционирането на интерактивния модул в Регионалния исторически музей ще търси директно посетителите на музея, които годишно достигат до 60 000 души, от които 55% са учащи.

Териториален обхват на реализация – Стара Загора.

Срок на изпълнение – 5 месеца.