НАЧАЛО ПАРТНЬОРИ РУСЕНСКИ МУЗЕИ КОНТАКТИЧЛЕНСТВО

Членове на сдружението могат да бъдат всички, които желаят да допринесат за постигане целите на сдружението.

 

  • Редовни членове:

граждани с принос за развитието на музея;

физически лица и юридически лица, съдействащи за осъществяване на контакт с други организации или такива, които се явяват спонсори на музея.

 

  • Почетни членове:

Почетните членове са физически лица или юридически лица, играещи особено важна роля за музея:
с принос и дарения, подпомагащи финансово неговата дейност – за реставрация, консервация, обогатяване на колекциите на музея и т.н.обвързани морално и духовно с музея.


ИЗТЕГЛИ: